Lua : Глобальні змінні через _G

Якщо Вам потрібно передивитись що Ви маєте в глобальній області, використовувайте змінну _G

Ось приклад, для подальших роздумів
for k1,v1 in pairs(_G) do print('['..k1..']['..tostring(v1)..']') end


Для першої спроби, я запустив Lua, та виконав наданий приклад.

% lua52
Lua 5.2.4  Copyright (C) 1994-2015 Lua.org, PUC-Rio
> for k1,v1 in pairs(_G) do print('['..k1..']['..tostring(v1)..']') end
[xpcall][function: 0x41e950]
[loadfile][function: 0x41dfb0]
[coroutine][table: 0x8018152c0]
[print][function: 0x41e2d0]
[bit32][table: 0x801815540]
[load][function: 0x41e090]
[tostring][function: 0x41e8d0]
[rawget][function: 0x41e490]
[string][table: 0x8018154c0]
[rawequal][function: 0x41e3e0]
[debug][table: 0x8018155c0]
[math][table: 0x801815580]
[package][table: 0x8018151c0]
[_G][table: 0x8018150c0]
[io][table: 0x801815340]
[rawset][function: 0x41e4e0]
[ipairs][function: 0x41df80]
[tonumber][function: 0x41e680]
[pairs][function: 0x41e240]
[unpack][function: 0x426250]
[error][function: 0x41dec0]
[require][function: 0x801826480]
[getmetatable][function: 0x41df30]
[assert][function: 0x41dd20]
[pcall][function: 0x41e260]
[rawlen][function: 0x41e430]
[_VERSION][Lua 5.2]
[type][function: 0x41e900]
[module][function: 0x801826450]
[dofile][function: 0x41de50]
[loadstring][function: 0x41e090]
[os][table: 0x801815480]
[table][table: 0x801815300]
[collectgarbage][function: 0x41dd80]
[next][function: 0x41e1e0]
[setmetatable][function: 0x41e5e0]
[select][function: 0x41e540]

Вы только посетили наш сайт, КОММЕНТИРОВАНИЕ будет доступно через несколько минут.
возможно у Вас отключен javascript, если включен - просто обновите страницу
наступна стаття:   Lua » new