JavaScript & libs : як за допомогую pure js видалити всі childs наприклад з div

Перероблючи один проект на більш динамічний, за рахунок використання JavaScript. Потребувало динамічно добавляючи контент отримуємий через AJAX запити, вставляти так, щоб ще і виконувався JavaScript який був в цьому контенті. Але це пізніше викладу.

Так от, маемо наприклад:
<div id="foo">
<h1>Пусто або залишки від попередньої роботи<h1>
</div>


ліпше зробити так:
var myNode = document.getElementById("foo");
while (myNode.firstChild) {
    myNode.removeChild(myNode.firstChild);
}


але, можливо зробити і так
var myNode = document.getElementById("foo");
myNode.innerHTML = '';


Вы только посетили наш сайт, КОММЕНТИРОВАНИЕ будет доступно через несколько минут.
возможно у Вас отключен javascript, если включен - просто обновите страницу