FreeBSD : find як його використовувати ( cookbook )


Знайти сімлінки та вивести на экран імена
find . -name '*' -type l -print


Знайти всі сімлінки в поточному каталозі та вивести на экран імена
find . -name '*' -maxdepth 1 -type l -print


Знайти сімлінки, та виконати ls -l для того, щоб вивести детальну інформацію про сімлінк
find . -name '*' -type l -exec ls -l "{}" \;


Знайти всі непрацюючі сімлінки та вивести на екран їх імена:
find . -type l -exec sh -c "file -b {} | grep -q ^broken" \; -print


Знайти файли які взагалі без прав доступу і замінити права за допомогою chmod на 0755
find . -name '*' -perm 0 -print -exec chmod 0755 "{}" \;


Вивести список файлів змінених за останні 5 хвилин
find . -mmin -5 -print


Вивести список файлів які були зміни більш ніж два тижні (14 днів) назад
find . -mtime +14 -print


Вивести список файлів які були зміни за останні два дні, але не ті що модифікувались протягом останнього часу
find . -mtime -2 ! -mmin -60 -print


Вивести список файлів належать користувачу, в даному випадку root:
find . -user root -print


Знайти всі файли, розміром більше 50Mb
find . -size +50Mb
Так, і всі операції з find я привів щодо поточного каталогу - "."

Вы только посетили наш сайт, КОММЕНТИРОВАНИЕ будет доступно через несколько минут.
возможно у Вас отключен javascript, если включен - просто обновите страницу